Obraz

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Szanowni Państwo

    Od dnia 5 maja 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. W tym celu w holu Urzędu zostało przygotowane stanowisko z okienkiem podawczym, przy którym można załatwić najbardziej pilne sprawy, które wymagają osobistego stawiennictwa.

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, nadal zachęcamy do załatwiania spraw głównie telefonicznie, mailowo lub poprzez platformę e-puap:

- Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie e-mail: umig@jutrosin.eu, telefon 65 5471419;
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie e-mail: mgops@jutrosin.eu, telefon 65 5471163;
- Urząd Stanu Cywilnego: telefon 65 5471188.

Przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość pozostawienia korespondencji i dokumentów w skrzynce znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Jednocześnie informujemy, iż nadal nieczynna będzie kasa Urzędu. Zobowiązania finansowe wobec Gminy Jutrosin proszę regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konto bankowe: 34 8674 0009 0000 0127 2000 0020 BS Jutrosin.


Od 11 maja 2020 r. otwarta dla czytelników będzie również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie z filią w Dubinie i Szkaradowie.

                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
                                                                                                                                                                                                          Romuald Krzyżosiak                           


Aktualności