Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Władze gminy - Miasto i Gmina Jutrosin

Władze Gminy Jutrosin

Obraz

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

Romuald Krzyżosiak

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Marek Glura

Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin

Grażyna Niedbała

Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin

Paulina Drozdowska