Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility podatki 2017 - Miasto i Gmina Jutrosin

Podatki na 2021 rok


 - podatek od nieruchomości - w roku 2021 obowiązują stawki podatku uchwalone w 2019 roku Uchwałą nr XIII/67/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24.10.2019r. -

uchwała do pobrania


 - podatek od środków transportowych - w roku 2021 obowiązują stawki podatku uchwalone w 2019 roku Uchwałą nr XIII/68/2019 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24.10.2019r. - uchwała do pobrania


- podatek leśny - 196,84 zł./1m3 drewna


- podatek rolny - 58,55 zł./1dt żyta


- opłata targowa - za sprzedaż towarów na stanowisku - 15,00 zł., za sprzedaż towarów z wózka, kosza, stolika - 5,00 zł.