Pan Adam Sekściński Prezes KRUS w liście zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

List w załączniku poniżej.Załączniki: