Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR z Krotoszyna oraz Firma Jerzego Stanisławskiego ze Zdun - za kwotę 2.406.921,29 zł. (brutto) wybudowało ponad 6km sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z 99 przyłączami do budynków mieszkalnych oraz 3 przepompowniami ścieków.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice” zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.