Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na terenie Gminy Jutrosin, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:


•    badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
•    badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
•    czerwcowe badanie rolnicze.


W związku z tym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączoną ulotką i plakatem informacyjnym dotyczącymi w/w badań ankietowych.
Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

oraz

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2017,87,1.htmlZałączniki: