Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie  informuje, że na terenie miasta i gminy przystąpiono do terenowych prac geologicznych (kartograficznych) prowadzonych przez firmę KIELKART Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce, mających na celu stworzenie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy”, wykonywanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rawiczu.
Prace prowadzone przez pracowników KIELKART Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych z Kielc polegają na obserwacji terenowej; pracownicy w/w przedsiębiorstwa będą poruszali się po obszarze miasta i gminy i będą wykonywali prace powierzchniowego kartowania geologicznego i geomorfologicznego (bez wykonywania robót poniżej powierzchni terenu tj. wykopów, odsłonięć, itp.).