Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Historia - Miasto i Gmina Jutrosin

LEGENDA… Jak ci zatnę pod dupino, to ci będzie jutro sino…

Według legendy krążącej wśród mieszkańców Jutrosina, Kobylina i Dubina nazwy tych miejscowości powstały gdy trzej bracia, szlacheckiego pochodzenia nie mogli się porozumieć jakie ich miejscowości mają nosić nazwy. Wówczas udali się po poradę do Szymonek, gdzie mieszkał znany pustelnik. Jechali bryczką zaprzężoną w jednego konia. Gdy byli pod Rogożewem, kobyła odmówiła posłuszeństwa. Stangret próbował udobruchać konia, ale gdy to nie pomogło wpadł w złość i krzyknął:

Wio kobylino, bo jak ci zatnę pod dupino, to ci będzie jutro sino.


Te słowa zawołane przez stangreta usłyszeli bracia i postanowili nazwać swoje miejscowości Kobylin, Dupin później Dubin i Jutrosin.
Faktycznie Jutrosin wywodzi się od imienia męskiego Jutrowoj. Takie imiona znane są z okresu najdawniejszej Polski. JUTRO w staropolszczyźnie oznaczało rano czyli wcześnie. WOJEM natomiast nazywano wojownika. Potocznie na Jutrowoja mówiono Jutrosza. Można przypuszczać, że pierwszym właścicielem miejscowości był rycerz o takim imieniu.
Historia Jutrosina sięga czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka datowana jest na 14 lipca 1281 roku. Najprawdopodobniej Jutrosin istniał jeszcze wcześniej. Od kiedy jest miastem nie wiadomo, gdyż nie zachował się żaden dokument lokacyjny. Brak dokumentacji na ten temat to z pewnością konsekwencja licznych wojen, epidemii i pożarów, jakie na przestrzeni wieków nawiedzały to miasto.
W 1797 roku Jutrosin znalazł się w granicach Prus Południowych. W tym czasie Jutrosin był miastem wielonarodowościowym. Mieszkali tutaj Polacy, Niemcy i Żydzi. Obok katolickiej -  funkcjonowała także gmina ewangelicka i zabór żydowski. Działały szkoła ewangelicka i katolicka.
7 stycznia 1919 roku Jutrosin został wyzwolony przez powstańców wielkopolskich i rok był siedzibą władz powiatowych, do czasu wyzwolenia  Rawicza.
W dwudziestoleciu międzywojennym jutrosinianie prowadzili aktywne życie społeczne i kulturalne. Powstawały i prężnie działy różne organizacje. W tym czasie miały miejsce wielkie wydarzenia i ważne wizyty, m.in. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W tym okresie mieszkańcy cieszyli się odzyskaną wolnością i Jutrosin był ważnym ośrodkiem polskości zwłaszcza, że wówczas był położony na granicy Polsko-Niemieckiej.
We wrześniu 1939 roku wkroczyły do Jutrosina wojska hitlerowskie. Miasto zostało zajęte przez okupantów bez oporu i bez większych strat materialnych. Hitlerowcy zlikwidowali wszystkie polskie instytucje i organizacje. Na terenie gminy działały również dwa hitlerowskie obozy pracy dla Żydów - w Dubinie i w Pawłowie.
Jutrosin został wyzwolony przez Armię Czerwoną - 22 stycznia 1945 roku. Już wcześniej Niemcy opuścili miasto, więc wyzwolenie odbyło się również bez walk i jakichkolwiek strat. Po wojnie nastąpił szybki rozwój miasta, który trwa do dzisiaj.
31 lipca 2011 roku na Rynku w Jutrosinie odbył się jubileuszowy koncert z okazji 730-lecia miasta Jutrosin. Z tej okazji zostały wydane pamiątkowe medale, które zostały wręczone zasłużonym mieszkańcom.

Obrazek
Obrazek