Podatki na 2017 rok


Podatek od nieruchomości


Podatek od środków transportowych


Podatek leśny

Cena ustawowa - 191,01 zł./1m3 drewna


Podatek rolny

Cena ustawowa - 52,44 zł./1dt żyta


Opłata targowa

Za sprzedaż towarów na stanowisku - 15,00 zł.

Za sprzedaż towarów z wózka, kosza, stolika - 5,00 zł.