Podatki na 2020 rok


Podatek od nieruchomości


Podatek od środków transportowych


Podatek leśny

194,24 zł./1m3 drewna


Podatek rolny

58,46 zł./1dt żyta


Opłata targowa

Za sprzedaż towarów na stanowisku - 15,00 zł.

Za sprzedaż towarów z wózka, kosza, stolika - 5,00 zł.