OŚWIATA

Na terenie Gminy funkcjonują:

- trzy przedszkola:

w Jutrosinie

http://www.przedszkole.jutrosin.eu

 

w Dubinie

http://www.pdubin.jutrosin.eu

 

oraz w Szkaradowie.

 

- trzy szkoły podstawowe:

w Jutrosinie 

http://www.spjutrosin.ovh.org

 

 w Dubinie

http://www.spdubin.szkolna.net

 

w Szkaradowie

  http://www.zsszkaradowo.pl

 

- dwa gimnazja:

w Jutrosinie

http://www.gimjutrosin.pl

 

w Szkaradowie

 http://www.zsszkaradowo.pl

 

oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

 http://www.zs.jutrosin.euWszystkie szkoły są dobrze wyposażone, mają nowoczesne pracownie komputerowe, a uczące w nich Ciało Pedagogiczne posiada wysokie kwalifikacje.

Najstarsze wiadomości o szkole jutrosińskiej pochodzą z roku 1667, a data założenia szkoły nie jest znana. Oświata w dawnych czasach – przynajmniej do połowy XVIII wieku - była pod patronatem Kościoła. W 1859 roku wybudowano nową szkołę przy ul. Szkolnej.


W dniu 14 maja 1967 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Władysława Bartkowiaka, wybitnego działacza ludowego pochodzącego z wioski Śląskowo.

Reforma systemu oświaty zmusiła samorządy gminne do opracowania nowego modelu oświaty, na poziomie przedszkola, oddziału „0”, 6 –letniej Szkoły Podstawowej i 3-letniego Gimnazjum

Szkoła podstawowa mieści się w dwóch budynkach. Dzieci od klasy I do III uczą się w budynku przy ul. A.Mickiewicza, natomiast klasy od IV do VI mają swoją szkołę przy ul. Wrocławskiej.

W roku szkolnym 1992/93 zaadaptowano dawny Dom Handlowy na 6 izb lekcyjnych. Słabą stroną pracy jutrosińskiej szkoły był brak sali gimnastycznej. W 1994 roku Urząd Miasta i Gminy oraz Szkoła Podstawowa poczyniła starania o przejęcie kościoła ewangelickiego i zaadaptowanie go na salę sportową. Salę oddano do użytku w dniu 12 marca 1998 roku.

W tym samym roku przystąpiono do budowy łącznika pomiędzy szkołą, a salą widowiskowo-sportową. Łącznik oddano do użytku we wrześniu 2000 roku.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.