INWESTYCJE

W ostatnim czasie zakończono realizację wielu ważnych dla naszej gminnej społeczności inwestycji. Jest to efekt przede wszystkim dobrego, perspektywicznego i racjonalnego planowania zadań gospodarczych na szczeblu gminy, aktywności społecznej mieszkańców jak i prowadzonej już od wielu lat efektywnej współpracy władz gminy Jutrosin z organami Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wraz z podległymi mu instytucjami. Dzięki temu udało się zrealizować nam inwestycje duże o zasięgu regionalnym i powiatowym, średnie (chociażby boisko „ORLIK 2012”) i wiele mniejszych, ale niezmiernie ważnych dla mieszkańców poszczególnych wsi, wykonanych w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi”.

INWESTYCJE GMINNE:

BOISKO ORLIK

24 października 2011 roku nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012”. Wykonawcą inwestycji była firma „PANPRO SPORT” z Warszawy, która została wybrana w drodze przetargu spośród siedmiu oferentów. Wartość ofertowa inwestycji wyniosła 1.427.538,00 zł. (brutto). Zakres zadania obejmował wybudowanie: boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki, boiska do tenisa, budynku sanitarno-szatniowego, parkingu, chodników, ogrodzenia.

POSTERUNEK POLICJI

18 października 2011 roku oddano do użytku wyremontowany Posterunek Policji. Odnowiono zaplecze socjalne i łazienkę, wymieniono okna, drzwi, podłogi oraz system grzewczy. W otwarciu brał udział Komendant Powiatowy Policji - Tomasz Trawiński, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu - Paweł Jernaś, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce - Sylwester Sarbinowski, Starosta Rawicki - Zygmunt Wolny, przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin - Zbigniewem Koszarkiem na czele oraz inni zaproszeni goście. Uroczystego poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Jutrosińskiej - ks. Kazimierz Białek.

BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ

W 2011 roku  Firma PUB "BRUKPOL" s.c. - Strzelce Wielkie wykonała prace związane z budową dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową, etap II (obejmującą ulice: Bukową, Lipową, Sienkiewicza, Klonową i Kasztanową). W ramach tego zadania zrobiono: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz elementy ulicy (krawężniki betonowe, chodniki z kostek brukowych oraz wjazdy i wyjazdy z bram). Koszt inwestycji wynióśł 2 mln 139 tys. 371 zł.

ODNOWY WSI

Na terenie miejscowości: Ostoje, Jeziora, Domaradzice, Rogożewo, Bielawy, Janowo, Dubin, Pawłowo oraz Śląskowo w ramach Europejskiego  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich przeprowadzono zadania mające na celu zmodernizowanie centrów publicznych w tych miejscowościach. Przede wszystkim zmodernizowano świetlice wiejskie oraz ich otoczenie, wybudowano nowe chodniki, utwardzono place, a także wybudowano nowe place zabaw dla dzieci.

Ogółem na realizację wszystkich zadań w tych miejscowościach wydatkowano ponad 1,5 mln. zł.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM WSI BIELAWY

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bielawy” zrealizowany został w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła - 49 693,75 zł., z czego wartość dofinansowania - 25 000,00 zł. W ramach zadania wykonano: wewnętrzną instalację elektryczną, wyposażono plac zabaw w 3 sztuki ławo-stołów, stojak dla rowerów, karuzelę siodełkową, pociąg oraz toaletę toi toi.

 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ORLIKU

Firma „Spiraea” z Leszna dostarczyła i zamontowała elementy siłowni zewnętrznej przy Orliku w Jutrosinie. Siłownie zewnętrzne to profesjonalne, bezobsługowe urządzenia do tworzenia zewnętrznych parków fitness, odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Zbudowane są z galwanizowanych stalowych rur i zaprojektowane tak, aby być bezpieczne i łatwe w instalacji. Urządzenia służą do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Podzielone są również na grupy służące do treningu siłowego poprawiając koordynację i krążenie krwi. Oferowane urządzenia są niezbędnym wyposażeniem nowoczesnych placów zabaw, ścieżek zdrowia i innych miejsc spędzania czasu na wolnym powietrzu. Urządzenia przeznaczone są dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek. Są doskonałym uzupełnieniem tras dla osób uprawiających Nordic Walking. Poprawiają samopoczucie, wzmacniają mięśnie i zwiększają kondycję osób ćwiczących.

WIATRAK NAD ZALEWEM

Zakład Ogólnobudowlany Piotra Nadolnego z Grodziska dokonał przeniesienia oraz rekonstrukcji zabytkowego wiatraka z Dubina, służącego od tej pory jako platforma widokowa przy zbiorniku w Jutrosinie. Wiatrak - wybudowany w roku 1797, pomimo fatalnego stanu technicznego cały czas znajdował się jako obiekt zabytkowy pod szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po kilku latach uzgodnień udało się opracować stosowną dokumentację, załatwić niezbędne formalności oraz zdobyć na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia środki z funduszy unijnych. Wartość prac zamknęła się kwotą w wysokości 311.476,00 zł. z czego 80% stanowi dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

PRZEBUDOWA DROGI WE WSI GRĄBKOWO I ŚLĄSKOWO

 

W październiku Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD zakończyło przebudowę drogi Grąbkowo-Dębina. Prace wykonano na odcinku prawie 1200 metrów. Zakres zadania obejmował roboty przygotowawcze, łącznie z usunięciem kilkunastu drzew, wykonanie wykopów, nasypów, skarp i podbudowy. Położono tam też warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, a na to przyszła warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 402 tys. 292 zł.

 

PRZEBUDOWA DROGI PAWŁOWO-ROGOŻEWO

 

 

Gmina Jutrosin w roku 2014 zrealizowała przebudowę odcinka drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo o długości 1,61 km. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na drodze o szerokości 4-6m. Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie  214.000,00 zł. Całkowity koszt projektu - 536.115,25 zł.

 

STACJA UZDATNIANIA WODY

Ponad 1 mln 300 tys. zł. wyniósł koszt budowy stacji uzdatniania wody. Zadanie wykonała firma z Perzyc. W ramach inwestycji postawiono budynek, w którym zainstalowano zbiornik reakcji, filtry ciśnieniowe, chlorownię, pompownię sieciową, pompownię płuczącą oraz zbiorniki retencyjne, odstojnik popłuczyn, neutralizator ścieków z chlorowni i przepompownię ścieków.

ZAMONTOWANO LAMPY SOLARNO-WIATROWE

Przy wsparciu środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na terenie gminy Jutrosin zainstalowano 19 lamp solarno-wiatrowych. Lampy solarno-wiatrowe są nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej, których źródłem zasilania są: panele słoneczne (moduły fotowoltaiczne) oraz turbina wiatrowa, które nieustannie ładują akumulatory, pozwalające na ciągłą pracę lampy bez zasilania zewnętrznego. Lampy te stanowią dobrą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury, do których zbudowanie przyłącza energii elektrycznej jest procesem długotrwałym i kosztownym. Każda z lamp jest autonomiczna, gotowa do działania natychmiast po zainstalowaniu. Autonomia lampy (czas pracy bez słońca lub wiatru) wynosi 2-3 dni. Pojedyńcza lampa może pracować do kilkunastu godzin dziennie. Całkowity koszt dostawy i montażu lamp wyniósł 371.583,00 zł. (brutto). Planujemy, że dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych wyniesie 226.575,00 zł. Lampy solarno-wiatrowe zainstalowano na terenie miejscowości: Grąbkowo – 7 sztuk, Nowy Sielec – 2 sztuki, Domaradzice – 6 sztuk, Rogożewo-Ochłoda – 2 sztuki, Szkaradowo – 2 sztuki.

 

BUDOWA BUDYNKU - CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNEGO

 

Zakończona została budowa budynku centrum kulturalno-edukacyjnego wraz z remizą strażacką w Szkaradowie, połączona z odnową przylegającego terenu. Całkowity koszt zadania to ponad 600 000 zł. Prace obejmowały: budowę budynku, utwardzenie terenu wraz z chodnikami na pow. ok. 900m², montaż zbiornika na ścieki, montaż elementów placu zabaw, ogrodzenie stawu i placu zabaw.

 

SALA SPORTOWA  WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM W SZKARADOWIE

 

 

23 września 2016 roku  oficjalnie została oddana do użytku sala sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Szkaradowie. Nowy obiekt zlokalizowany jest od północnej strony istniejącej szkoły. Jego powierzchnia wynosi 1.183m². W obiekcie mieści się: boisko przeznaczone do gry w koszykówkę, które po przedzieleniu zamontowaną na stałe przesuwaną „kotarą” tworzy dwa boiska do siatkówki. Są również szatnie, magazyn sprzętu sportowego, hol, sanitariaty oraz pomieszczenia klubowe. Salę wybudowało Przedsiębiorstwo Budowlane Kontrakt Pawlak Wosiek Sp. Jawna z Wilkowic. Natomiast PHU "CHOD-DRÓG" Przemysława Andrzejewskiego z Krobi wykonało przy sali boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gier zespołowych: koszykówki, siatkówki oraz tenisa.

 

    Budowa obiektów kosztowała blisko 3,6 mln zł., z czego 3,3 mln zł. wyniósł koszt budowy sali gimnastycznej, a 260 tys. zł. boiska wielofunkcyjnego. 33 % kosztów inwestycji dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

 

 

Zdjęcia z otwarcia sali

 

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA W JUTROSINIE

 

W grudniu 2014r. firma GEO-BUD Jacka Szafrańskiego z Karolinek wykonała ścieżkę pieszo-rowerową na ul. Garncarskiej w Jutrosinie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 159 tys. zł. Gmina Jutrosin otrzymała refundację w kwocie 72 tys. 300 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach LEADERA.

 

ELEKTROWNIE WIATROWE

 

26 września 2013r. Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną, 30 października 2013r. - w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin, natomiast 23 lutego 2015r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych "JUTROSIN".

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

 

   Firma SENT-BUD z Wrocławia za cenę brutto 2.130.246,41 zł buduje kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w miejscowościach: Śląskowo i Nowy Sielec. Zakres zadania obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowań wiejskich z miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec w układzie grawitacyjno-mechanicznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie. Przepompownie - 3 szt, rurociąg tłoczny PEHD Ø 110 mm RT-3 - 1 379,0 m, rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm RT-2 - 1 283,0 m, rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm RT-1 - 484,0 m, przyłącza - 80/660,0 szt./m oraz kanały kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 - 3 681,0 m.  Termin zakończenia inwestycji określono w umowie na dzień 30.06.2017 roku.

 

INWESTYCJE WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE:

ZBIORNIK WODNY JUTROSIN

    Oficjalne otwarcie zbiornika wodnego "Jutrosin" miało miejsce 14 grudnia 2011 roku. Do tej pory przy zbiorniku wodnym Gmina Jutrosin zamontowała: 10 sztuk ławek parkowych podwójnych wraz ze stołami, 10 sztuk ławek parkowych pojedyńczych, 20 sztuk stojaków na rowery. Koszt dostawy i montaż zestawów ławkowych wyniósł  58.363,50 zł. Gmina Jutrosin otrzymała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Działanie 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Projekt pn.: "Zagospodarowanie ścieżki przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakład Ogólnobudowlany Piotra Nadolnego z Grodziska dokonał przeniesienia oraz rekonstrukcji zabytkowego wiatraka z Dubina, służącego od tej pory jako platforma widokowa przy zbiorniku w Jutrosinie. Wiatrak - wybudowany w roku 1797, pomimo fatalnego stanu technicznego cały czas znajdował się jako obiekt zabytkowy pod szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po kilku latach uzgodnień udało się opracować stosowną dokumentację, załatwić niezbędne formalności oraz zdobyć na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia środki z funduszy unijnych. Wartość prac zamknęła się kwotą w wysokości 311.476,00 zł. z czego 80% stanowi dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Ponadto został również oddany do użytku parking wybudowany przy drodze do mostu na „górzysku” oraz ścieżka rowerowo-piesza prowadząca w kierunku wiatraka i wyspy. Ogólny koszt tych zadań zamknął się kwotą w wysokości 285.305,00 zł. z czego 80% stanowią środki unijne.

ŚCIEŻKA ROWEROWA JUTROSIN-DUBIN

18 października oficjalnie została oddana do użytku ścieżka rowerowa Jutrosin - Dubin. Szlak pieszo-rowerowy wyposażony w ławeczki ma długość ponad 3,5 km (3,574m). Jego budowa kosztowała 1 mln 140 tys. zł., z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 717 tys. 201 zł.

PRZEBUDOWA MOSTU

Wykonawca robót - firma POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. 29 października zakończyła remont przyległej do mostu drogi prowadzącej aż do skrzyżowania na Stary Sielec. Całkowita wartość robót wyniosła: 2.496.797,34 zł. (kwota dofinansowana z 10% rezerwy Ministerstwa Finansów: 1.234.000,00 zł., natomiast wkład własny: 1.262.797,34 zł.). Zakres prac obejmował: przebudowę mostu, przebudowę dojazdów do mostu (odcinek od mostu do skrzyżowania z drogą powiatową Grąbkowo-Jutrosin), przebudowę dojazdów do mostu (odcinek od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Wodną), przebudowę dojazdów do mostu (odcinek od ul. Wodnej do mostu). Wykonano: odcinek nawierzchni od Domu Kultury w Jutrosinie do mostu i od mostu w kierunku Dłoni za skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Miejskiej Górki, przebudowano most, została wzmocniona płyta nośna, wykonano nowe zbrojenie, położono nowy chodnik na moście, założono nowe barierki, wykonano nowe odwodnienie skrzyżowania ulicy Wodnej i Podgórnej oraz wybudowano parkingi przy skrzyżowaniu tych ulic. Ponadto położono - od południowej strony rynku - nowy dywanik asfaltowy, który został sfinansowany z budżetu Gminy.

ODNOWIONO RZEKI

 

    W miesiącu październiku i listopadzie 2015 roku Firma CHOD-DRÓG z Krobi wykonała szeroki zakres robót budowlanych na rzece Borownica. Z ważniejszych zadań objętych umową m.in. wykonano: prace przy odbudowie wałów rzeki o łącznej długości 4,5 km (od mostu na Górzysku w górę rzeki w kierunku Nad Stawem); humusowanie skarp i korony wałów; darniowanie skarpy odwodnej pasem o szerokości 1 m; cztery nowe przepusty wałowe; drogę wałową o długości 2380 m i szerokości 2 m, która z powodzeniem może pełnić funkcję ścieżki pieszo-rowerowej oraz oczyszczono koryto rzeki. Inwestorem przedsięwzięcia był Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Oddział w Lesznie, a jego koszt przekroczył kwotę 1 mln złotych.

 

"Mój region, moja ojczyzna" - projekt edukacyjny uczniów Gimnazjum w Szkaradowie na temat inwestycji na terenie Gminy Jutrosin.