Ludność miasta i gminy Jutrosin - według stanu na 31 grudzień 2016 rok

- wynosi 7253 osoby,

z czego w mieście zamieszkuje - 1991.

W poszczególnych miejscowościach (wsiach oraz przysiółkach) ludność gminy Jutrosin

kształtuje się następująco:

Bartoszewice - 117,

Bielawy - 37,

Domaradzice - Borek - 29,

Domaradzice - 400,

Dubin  - 721,

Grąbkowo - 332,                   

Janowo  - 137,

Jeziora - 203,

Nad Stawem - 124,

Ostoje - 298,

Pawłowo  - 161,            

Piskornia - 58,

Płaczkowo - 297,

Rogożewo - 362,

Nowy Sielec - 135,

Stary Sielec - 213,                       

Szkaradowo - 982,

Szymonki  -  120,

Wielki Bór -  5,

Śląskowo - 335,             

Zaborowo - 68,

Zmysłowo  -  67,

Żydowski Bród  - 9,

Zygmuntowo  -  2.