SPORT

Na terenie miasta Jutrosina znajduje się stadion sportowy o pow. 3,90 ha z zapleczem socjalnym. W ramach Programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” stadion został odnowiony i zmodernizowany.

Na dużą uwagę zasługują również sale sportowe mieszczące się przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie, przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie oraz oddana do użytku we wrześniu 2016 roku - sala sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Szkaradowie.

Od 2011 roku w Jutrosinie funkcjonuje również kompleks boisk sportowych ORLIK, w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki), zamontowane zostały również elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

 

Na terenie Gminy Jutrosin działa:


Klub Sportowy „ORLA” 

http://orlajutrosin.futbolowo.pl

oraz

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szkaradowie

http://www.lzsszkaradowo.pl