Od soboty 10 października 2020 r. na terenie powiatu rawickiego, w związku z objęciem czerwoną strefą obowiązują następujące obostrzenia:

  • noszenie maseczek (przyłbic) obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych;
  • wesela i inne uroczystości „rodzinne” – max. 50 osób, z wyjątkiem obsługi;
  • komunikacja publiczna – 50% miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
  • uroczystości religijne w kościele – 50% obłożenia budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  • wydarzenia kulturalne – w pomieszczeniach i muszlach koncertowych: co czwarte miejsce na widowni, nie więcej niż 25% ogólnej liczby miejsc (w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami); na otwartym powietrzu: zapewnienie, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób.
  • w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 mkw., klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos; prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
  • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
  • kina – 25% miejsc, 1,5 m odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos;
  • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow