W 2011 roku  Firma PUB "BRUKPOL" s.c. - Strzelce Wielkie wykonała prace związane z budową dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową, etap II (obejmującą ulice: Bukową, Lipową, Sienkiewicza, Klonową i Kasztanową). W ramach tego zadania zrobiono: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz elementy ulicy (krawężniki betonowe, chodniki z kostek brukowych oraz wjazdy i wyjazdy z bram). Koszt inwestycji wynióśł 2 mln 139 tys. 371 zł.