Kościół p.w. św. Marcina w Szkaradowie - zbudowany został w latach 1778-80. Jest to budowla murowana, klasycystyczna, z fundacji Jana Nepomucena Mycielskiego. Świątynia została zniszczona w 1796 roku, ale odbudowano ją w latach 1810-1812 staraniem proboszcza Jana Grabowskiego i ówczesnego właściciela wsi, Franciszka Garczyńskiego. Konsekrowano ją w 1908 roku. W ścianach kościoła wmurowane są liczne epitafia. Obok świątyni znajduje się drewniana dzwonnica.

      Od 1 sierpnia 2020 roku proboszczem parafii p.w. św. Marcina w Szkaradowie - jest ks. Ryszard Kin.

[STRONA WWW PARAFII]