Z inicjatywą powołania w Jutrosinie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej wystąpili członkowie działającego już od kilku lat Klubu Kolekcjonerów „JUTROSZA”. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem lokalnych władz i mieszkańców. W dniu 19 stycznia 2003 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. Podjęto decyzję o powołaniu Towarzystwa, a także wybrano pięcioosobowy zarząd. Na zebraniu założycielskim postanowiono, że Towarzystwo ma posiadać osobowość prawną. Formalności związane z rejestracją Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej zakończyły się 4 kwietnia 2003 roku wydaniem przez Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowienia o wpisie Towarzystwa do Rejestru Stowarzyszeń.

ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin
e-mail: tmzj@op.pl
tel. 65 61 41 956 lub 693 871 333

kustosz - Pan Ireneusz Mikołajewski
 

 strona internetowa: https://www.facebook.com/pages/category/Community/Muzeum-Ziemi-Jutrosi%C5%84skiej-w-Jutrosinie-113285070223957/