Informacje na temat waloryzacji emerytur i ren oraz kontroli zwolnień lekarskich dostępne są w poniższych załącznikach.Załączniki: