Na podstawie Uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin informuje, że z dniem 15 marca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji.


W roku 2020 wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% udokumentowanych wydatków poniesionych na inwestycję, lecz nie więcej niż 4.000 zł. brutto.


Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pokój nr 8.Załączniki: