Projekt ma na celu wspomóc merytorycznie i poprowadzić osoby, które planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy oraz tych, którzy planują zatrudnienie opiekuna dziennego do tej placówki.


Na szkoleniu uczestnik zdobędzie kompleksową wiedzę m.in. na temat:


- WYMAGAŃ LOKALOWYCH I SANITARNYCH;
- ORGANIZACJI ŻŁOBKA/KLUBU;
- WSPÓŁPRACY PUBLICZNO – PRYWATNEJ;
- KWALIFIKACJI KADRY I DOKUMENTACJI W PLACÓWCE;
- RODO;
- TWORZENIA BIZNESPLANU;
- ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM, W TYM POZYSKIWANIA ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA;
- PSYCHOLOGII WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI.


       Szkolenie jest BEZPŁATNE i wziąć w nim udział może KAŻDY pełnoletni mieszkaniec gminy, która objęta jest wsparciem. Uczestnikom szkolenia zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Udział w szkoleniu NIE obliguje do założenia żłobka, zatem w szkoleniu może wziąć udział każda zainteresowana tematyką osoba.


Projekt jest współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II ,,Efektywne polityki publiczne na rynku pracy , gospodarki i edukacji.


Więcej informacji w załączonym komunikacie!Załączniki: