Wykonawcą inwestycji była firma „PANPRO SPORT” z Warszawy, która została wybrana w drodze przetargu spośród siedmiu oferentów. Wartość ofertowa inwestycji wyniosła 1.427.538,00 zł. (brutto). Zakres zadania obejmował wybudowanie: boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki, boiska do tenisa, budynku sanitarno-szatniowego, parkingu, chodników, ogrodzenia.