15 listopada 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia oraz poświęcenia zmodernizowanej ul. Wrocławskiej oraz nowo wybudowanego ronda w Jutrosinie. W uroczystości wzięli udział: Posłowie na Sejm RP: Pan Jan Dziedziczak oraz Pan Tomasz Ławniczak, w-ce Starosta Powiatu Rawickiego - Pan Jakub Moryson, Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Romuald Krzyżosiak, Radny Powiatowy - Pan Jacek Gilewski, Radni Rady Miejskiej w Jutrosinie, Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała, Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin - Pani Paulina Drozdowska, Kierownik referatu inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - Pan Marek Glura, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców - Pan Marian Jakubowski, Kierownik Rewiru Dzielnicowych - Pan Paweł Jernaś, Ks. kanonik - Jerzy Szczepaniak, uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie oraz przedstawiciel firmy Strabag z Pruszkowa - wykonawcy inwestycji.

Przypomnijmy, że w ramach w/w inwestycji powstało rondo, 777 metrów jezdni, 200 metrów kanalizacji deszczowej oraz ścieżka pieszo-rowerowa.

Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie otrzymał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 1 mln 803 tys. 651 zł.

Zdjęcia: N. Niestrawski

 Galeria zdjęć: