Szkoła Podstawowa w Dubinie

Dubin 150, 63-930 Jutrosin

tel. 65 5471 794

e-mail: szpdubin@wp.pl

strona internetowa: www.spdubin.szkolna.net

p.o. dyrektora - Pani Anna Kaczmarek