Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Jutrosin w wieku 50-67 lat

do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego - badanie na obecność krwi utajonej w kale.

 

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się dnia 19.11.2019 roku o godz. 15:00

w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

 

Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi dnia 27.11.2019 roku o godz. 12:00-16:00

w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.Galeria zdjęć: