24 marca 2017 roku godz. 16:00

7 kwietnia 2017 roku godz. 16:00

21 kwietnia 2017 roku godz. 16:00

sala GCKiR w Jutrosinie