Gmina Jutrosin pozyskała 144 tys. zł. dofinansowania na przebudowę drogi dojazdowej do pól w Śląskowie (długość około 1,3 km).

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Patryk Borowczyk z Krobii.

Inwestycja została zakończona w listopadzie 2019 roku.