W dniu 12 lipca 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Romuald Krzyżosiak w obecności wojewody wielkopolskiego - Pana Zbigniewa Hoffmanna podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie obsługi i pomocy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”
        Program został rozpisany do 2029 roku i ma na celu poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego główne założenia to dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy takie jak: pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
       Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
W chwili obecnej trwają szkolenia pracowników i doprecyzowywanie szczegółów współpracy z WFOŚiGW w Poznaniu. Otwarcie punktu wsparcia merytorycznego mieszkańca planowane jest na połowę sierpnia 2019.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

 

 Galeria zdjęć: