Porządek obrad:

1. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin uzasadniające zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022
4. Interpelacje i zapytania
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie obrad


Transmisja z obrad Sesji