Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin informuje, iż zgodnie z raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenie gminy Jutrosin stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej. Straty spowodowane przez suszę obejmują uprawy tj.: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.
 

           W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli straty w ww. uprawach rolniczych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26,  pok. nr 8.
 

Złożenie wniosku i oszacowanie zakresu strat przez Komisję musi nastąpić przed zbiorem uszkodzonej uprawy.

WAŻNE!!!


Dane we wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku składanym do ARiMR

o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok.Załączniki: