Na Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 27 czerwca 2019 roku jedną z ważniejszych uchwał, jaką podjęli Radni było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Podjęcie uchwały poprzedziła cała procedura - raport o stanie Gminy Jutrosin, sprawozdanie z wykonania budżetu, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych Komisji Stałych Rady.

       Ostatecznie Radni jednogłośnie uznali, że finanse Gminy Jutrosin były realizowane prawidłowo i udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin - Panu Romualdowi Krzyżosiakowi absolutorium.

Zdjęcia: K. KoniecznaGaleria zdjęć: