Wojewoda Wielkopolski - Pan Zbigniew Hoffmann opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista została zatwierdzona przez Premiera - Pana Mateusza Morawieckiego. Na dofinansowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 zadań powiatowych i gminnych. Na konta wielkopolskich samorządów wpłynie 105,2 mln zł. Środki pochodzą z wprowadzonego w grudniu 2018 roku programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych. Celem programu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.   Ponadto celem FDS jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Wielkopolsce obejmie 35 inwestycji gminnych i 20 zadań powiatowych. Łączna kwota dofinansowania to 105 mln zł.

     Gmina Jutrosin znalazła się w grupie 35 samorządów, które na ten cel otrzymały dofinansowanie. Jego wysokość to 1. 800 000 złotych. Cała inwestycja ma kosztować ponad 3. 000 000 zł. W planach jest przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji do ogródków działkowych (ok. 770 m.) oraz budowa kanalizacji deszczowej i ronda przy cmentarzu.