Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi - Instytucja  Zarządzająca Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłosił konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich  na  wybór  operacji,  które  będą  realizowane  w  2019r.  w  ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019. Zgodnie  z ogłoszeniem o konkursie, w  przypadku operacji realizowanych  w  zakresie dotyczącym województwa wnioski należało składać w terminie od 4 do 18 lutego 2019r. w  siedzibach 16 urzędów marszałkowskich. Uchwałą Nr 634/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił listę zatwierdzonych operacji w województwie wielkopolskim.

Pozytywnie zostały ocenione dwa wnioski z Gminy Jutrosin:

- w ramach działania nr 12 - Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich - Pan Fabian Małecki ze Szkaradowa  - na zadanie pt. "Szkaradek dobrze wie, Unia wspiera polskie wsie" otrzymał 15 931,38 zł. dofinansowania;

- w ramach  działania nr 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda - na zadanie pt. "Letni Festiwal Familijny Smaków i Rękodzieła Wielkopolski w Pakosławiu" otrzymała  26 100,00 zł. dofinansowania.

       6 maja 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz Dyrektora Departamentu Panią Izabelę Mroczek została podpisana umowa na w/w projekty.Galeria zdjęć: