Stowarzyszenie Zagroda Pszczółki Przyjaciółki z Katarzynowa znalazło się w gronie czterech gospodarstw wyróżnionych podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce tytułem „Innowacyjny Rolnik”. Ideą tego konkursu, organizowanego, m.in. przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, jest promowanie właścicieli gospodarstw rolnych, którzy wprowadzili nowe rozwiązania poprawiające wydajność i opłacalność w produkcji rolnej. Ma też promować tych, którzy wdrożyli nowoczesne metody zbytu własnych produktów i umiejętnie pozyskują dodatkowe środki finansowe z różnych źródeł, a przede wszystkim podchodzą do produkcji rolniczej w nieszablonowy sposób i dbają o środowisko naturalne.

    Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Romuald Krzyżosiak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Fabian Małecki - uroczyście pogratulowali Państwu Justynie i Jackowi Bednarek sukcesu, a jednocześnie podziękowali za promocję Gminy Jutrosin w regionie.

Zdjęcie: H. Dmyterko