We wsi Ostoje zachowały się do dzisiaj dawne zwyczaje z kultury chazackiej. Jednym z nich są odwiedziny mieszkańców Ostój przez grupę młodzieży z chochołem  Rymusem. Obrzęd ten odbywa się we wtorek przed środą popielcową. Chochoł Rymus trzymany jest na łańcuchu i popędzany przez poganiacza. Kolejne postaci to chłop i baba odpowiednio przebrani. Ich zadaniem jest zbieranie jajek w odwiedzanych domach. Do zespołu należy kominiarz, który brudzi twarze napotkanym dziewczętom. Pochodowi przez wieś towarzyszy akordeonista. Na zakończenie „Rymusy” dzielą się zebranymi jajkami. Tego dnia wypieka się pączki i mieszkańcy się wzajemnie odwiedzają.

Chochoł Rymus odwiedził również miasto Jutrosin, w tym Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

      Wśród osób przebranych znależli się: orkiestra - Marian Sierpowski, Stanisław Sierpowski oraz Tadeusz Łęcki; Rymus - Jakub Plewka; poganiacz - Krzysztof Łęcki; kominiarz - Sebastian Kapała; wróżka - Sylwia Kaczmarek; cyganka - Nikola Pawlak; baba - Paulina Pawlak; dziad - Artur Pawlak oraz koń - Marcin Pawlak).

Zdjęcia: N. Niestrawski (GCKiR Jutrosin)Galeria zdjęć: