PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2019 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miejscowości Szkaradowo
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Domaradzice do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

Transmisja sesji