Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jutrosin na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.


Wnioski wraz z załącznikami można składać od 15 lutego 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pokój nr 8.

 Załączniki: