Gmina Jutrosin w roku 2018 zrealizowała projekt pn.: „Alternatywne miejsce rekreacji i wypoczynku w Grąbkowie” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu – 27.378,00 zł. (dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 15 000,00 zł, wkład własny mieszkańców 4 500,00 zł.). W ramach zadania: zagospodarowano nieużytkowy teren przy świetlicy na potrzeby siłowni zewnętrznej, wykonano fundamenty oraz 4 elementy siłowni zewnętrznej.