Starosta Rawicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zapraszają na uroczystość 99. rocznicy przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski. Odbędzie się ona dnia 11 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.

Program:

- otwarcie uroczystości

- powitanie gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

- przemówienie Starosty Rawickiego

- prezentacja o Powstaniu Wielkopolskim

- rozstrzygnięcie powiatowego konkursu "Drogi Polski do niepodległości"

- część artystyczna