W załączniku poniżej przekazujemy treść ogłoszenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kapitału początkowego dla potencjalnych emerytów.Załączniki: