PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego
3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego
4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie
     - Komisji budżetu, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
     - Komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu
5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń kanalizacyjnych w Domaradzicach w formie aportu do Spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski    
10. Zakończenie obrad

Transmisja Sesji