Firma Drogbud z Grabonogu za kwotę około 1.500.000 zł. brutto wykona modernizację drogi wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na odcinku długości 400 metrów w Jeziorach. Gmina pozyskała na ten cel 118.500 zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakończenie prac planowane jest na koniec września 2018 roku.