Firma Drogbud z Grabonogu w roku 2018 za kwotę  1.336.593,11 zł. brutto wykonała przebudowę drogi wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na odcinku długości 400 metrów w Jeziorach. Gmina pozyskała na ten cel 205.100 zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prace zostały zakończone w zaplanowanym wcześniej terminie.