13 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek odwiedził kolejną Jubilatkę z Gminy Jutrosin - Panią Helenę Jarczewską z Dubina.  Złożył Jej życzenia i gratulacje w związku z obchodzonymi przez Nią 90-tymi urodzinami.