Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin informuje, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450) organizacja pozarządowa – Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny z siedzibą w Jutrosinie, ul. Rynek 26 – złożyła w trybie małych zleceń z pominięciem otwartej procedury konkursowej, ofertę na realizację zadania publicznego, pn.: „Organizacja pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin i udział w podsumowaniu 25-letniej współpracy partnerskiej Jutrosina i Potigny”. Termin realizacji zadania: od 10.07.2018r. do 19.07.2018r.


        W związku z powyższym każdy w terminie siedmiu dni od podania treści oferty do publicznej wiadomości tj. do dnia 12 czerwca 2018 roku może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do złożonej oferty na adres umig@jutrosin.eu lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

 

Jutrosin, dn. 05.06.2018r.

 Załączniki: