W połowie maja Gmina Jutrosin zawarła umowę z firmą Syngeos na montaż sensora, mierzącego w sposób ciągły jakość powietrza. Czujnik został zamontowany na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i ma za zadanie mierzyć jakość powietrza, podając stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, a także temperaturę powietrza, wilgotność i ciśnienie. Wskazania czujnika można śledzić na bieżąco w internecie klikając w zakładkę.