UWAGA!!!

Jeśli firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji

- upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku

- wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.Galeria zdjęć: