W dniu 21 stycznia 2017r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jutrosinie odebrała nowy wóz strażacki - samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.340 4x4. Jednostka OSP Jutrosin otrzymała samochód w ramach projektu: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – nr RPWP.04.01.05-30-0015/15”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4.: Środowisko, Działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałania 4.1.5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wartość samochodu zgodnie z fakturą wynosi 1 131 335 zł., z czego 85% to środki unijne.

    W odbiorze samochodu uczestniczyły osoby uprawnione do reprezentowania OSP Jutrosin oraz kierowcy-konserwatorzy. Wykonawcą w/w średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego była firma STOLARCZYK z Kielc. Strażacy, którzy uczestniczyli w odbiorze samochodu przeszli szkolenie zorganizowane przez tą firmę.

   Nowy samochód na sygnałach świetlnych i dźwiękowych wjechał do miasta. Mimo pory wieczornej wielu mieszkańców przybyło do remizy strażackiej, aby powitać i obejrzeć nowy nabytek OSP.

   Uroczyste poświęcenie pojazdu odbyło się w sobotę 11 marca 2017 roku.(-) Zarząd OSP Jutrosin

Zdjęcia: T. KnopGaleria zdjęć: