Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej na stanowiska w nowoformowanym 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie. Do służby mogą zgłaszać się zarówno mężczyźni i kobiety, którzy odbywali służbę wojskową jak i osoby, które do tej pory nie posiadają żadnego przeszkolenia wojskowego. Podstawowe warunki: obywatelstwo polskie, orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do czynnej służby wojskowej, wiek między 18-55 rokiem życia (do 63 lat oficerowie i podoficerowie) oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Szczegóły w WKU oraz dzwoniąc na numer 261677222, 261677219. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie ul. Zamenhofa 32. Szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce „Wojska Obrony Terytorialnej ” oraz pod nr tel. 261 677 222. Dokumenty jakie musisz nam dostarczyć: wniosek (otrzymasz od nas na miejscu), świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia oraz dowód osobisty.