Zapraszamy na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania omówione zostaną: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość; działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 5 kwietnia 2018r., w godzinach od 9:00 do 11:00 w Starostwie Powiatowym w Rawiczu przy ul. Rynek 17, sala nr 18 (I piętro). Zgłoszenia przyjmuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejs. kich w Lesznie pod numerami telefonu: 65 529 68 06 / 65 525 69 66 lub na adres e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 
Organizator spotkania
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
Tel. 65 525 69 66, 65 529 68 06 e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.plZałączniki: