11 marca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek, z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Beata Rzeźnik oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Pani Mirosława Domicz odwiedzili kolejnego Jubilata z Jutrosina - Pana Józefa Robakowskiego.  Złożyli Mu życzenia i gratulacje w związku z obchodzonymi przez Niego 95-tymi urodzinami.