Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/165/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin, informuje się, że nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie się z dniem 15.03.2018 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pokój nr 8.Załączniki: